Obsługa koszyka

1. Projekty niestanowiące odbitek fotograficznych tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:

  • Zamówione i opłacone zostają usunięte po 400 dniach od daty opłacenia koszyka,
  • Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka,
  • Dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniego zapisu lub automatycznego zapisu projektu.

 

2. Projekty stanowiące odbitki fotograficzne tworzone w Edytorze i Formularzu Zamówienia:

  • Zamówione i opłacone zostają usunięte po 60 dniach od daty opłacenia koszyka,
  • Zamówione i nieopłacone zostają usunięte po 90 dniach od daty zamówienia koszyka,
  • Dodane do koszyka, ale niezamówione zostają usunięte po 90 dniach od daty ostatniego zapisu lub automatycznego zapisu projektu.

Obsługa koszyka

  • Przechowywanie plików